06.11.2019
Par personāla atlases izaicinājumiem

Raksturo, lūdzu, kopējo situāciju darba tirgū, auto nozarē?

Auto nozarē dominējošā problēma ir atrast labus auto atslēdzniekus un auto elektriķus. Galvenie iemesli ir sekojoši: daļa no labiem un profesionāliem auto atslēdzniekiem un auto elektriķiem strādā tā saucamajā „ pelēkajā zonā”, rajonu mazajos servisos, kur tie saņem salīdzinoši labu atalgojumu, dažkārt nemaksājot visus valstī noteiktos darba spēka nodokļus. Otra daļa strādā labi apmaksātos amatos oficiālajos dīleru centros un nemaz neplāno mainīt darbu.  Kā arī fiziski nav tik daudz jauno studentu, kuri gribētu nākt reāli strādāt par auto atslēdzniekiem vai auto elektriķiem.  Daļa jauniešu apgūst  šīs profesijas, lai būtu izglītība, bet reāli „skrūvēt” tie nevēlas.

Kādi ir šī brīža galvenie HR izaicinājumi?

Kā vienu no izaicinājumiem, no savas pieredzes varu minēt problēmu, ka darba meklētāji prasa neloģiski lielu atalgojumu, bez nekādās nozīmīgas pieredzes darba tirgū.

Vēl varētu izcelt bieži pieminēto paaudžu uztveres nesakritību. Ir liels izaicinājums ieviest uzņēmumā inovācijas, ja novērots, ka vecākā kolēģu paaudze šīs inovācijas vienkārši nepieņems.

Ar kādām galvenajām problēmām saskaries savā profesionālajā ikdienā? 

Nebūšu oriģināla – lielākā problēma ir labu speciālistu trūkums darba tirgū. Ir jūtams, ka daudz iedzīvotāju ir devušies strādāt uz citām valstīm. Priecē, ka ir daļa, kuri atgriežas un strādā arī pie mums. Tomēr ir ļoti grūti atrast jaunus darbiniekus, kuri ir lojāli uzņēmumam un savus darba pienākumus veic atbildīgi.

Auto nozare ir sarežģīta – šeit, diemžēl, nepietiek tikai ar vēlmi pārdot, ir jāpārzina piesātinātais auto detaļu tirgus. Uz mūsu veikaliem nāk pieredzējuši klienti, lai iegādātos detaļas, un līdz ar to pārdevējam jābūt kompetentam un ar  talantu pārdot tā, lai klients pie mums atgrieztos, jo konkurence tirgū ir ļoti sīva.

Vienmēr aktuāls ir darbinieku motivācijas jautājums – uzņēmumos, kur strādā dažādu paaudžu cilvēki, ir izaicinājums atrast vienojošus, motivējošus faktorus. Diezgan bieži tas saistīts ar finansiālo aspektu, jo lielu daļu darbinieku vienkārši motivē nauda, nevis, piemēram, kopīgi pasākumi ar kolēģiem. Mans kā personāla vadītājas uzdevums – meklēt un atrast vienojošo. Pārsvarā, sadarbībā ar vadību, mums tas arī izdodas, pie kopsaucēja nonākam gan ar vadību, gan darbiniekiem.

Kāpēc Tu darba meklētājiem ieteiktu izskatīt iespēju strādāt Gros Auto? 

Gros Auto ir lieliska darba vieta, kur iegūt neatsveramu darba pieredzi, jo uzņēmums darbojas jau 25 gadus un ir ar savām iestrādnēm un tradīcijām.  Veicot darbinieku atlasi, ir patīkami apzināties, ka par mūsu uzņēmumu ir dzirdējuši gandrīz  visi un tas ir 100% Latvijas uzņēmums, līdz ar to tas kalpo kā labs pamats, lai strādātu tieši šeit.

Kā lielāko uzņēmuma vērtību es gribētu uzsvērt tās darbiniekus ar ilggadējo pieredzi šajā nozarē. Šie darbinieki ir labi mentori jaunajiem kolēģiem, kad ir jāveic šo darbinieku apmācība. Pieredze šajā gadījumā ir neatsverama kā tikt galā ar neparedzētām situācijām.

Novēlējums darba meklētājiem.

Ikvienam novēlu atrast interesantu un aizraujošu darbu un no sirds ticēt tam, ka izvēlētais darbs ir tev vispiemērotākais un Tu esi tajā vislabākais!

Ar Gros Auto personāldaļas vadītāju Luīzi Vītolu par darba iespējām un citiem personālvadības jautājumiem variet sazināties, rakstot e-pastu: Luize.Vitola@grosauto.lv

Aktuālās vakances aplūko šeit: https://grosauto.lv/vakances/